Batérie a akumulátory

Batéria, akumulátor, čiže elektrochemický článok je chemický zdroj elektrického napätia. Sústavu dvoch alebo viacerých elektrochemických článkov, ktoré sú vzájomne prepojené delíme na primárne (na jedno použitie) nazývané ako batérie a čítať viac ...

Legislatíva

Batérie a akumulátory sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie predmetom prísnej legislatívnej regulácie ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. V rámci regulácie zo strany Európskej čítať viac ...

Čo Vám batback prinesie

Zavedenie systému batback nie je zákonnou povinnosťou pre žiadneho prevádzkovateľa budovy, teda ani budovy určenej na prenájom administratívnych, obchodných, kultúrnych, rekreačných či ubytovacích priestorov. Ide o možnosť založenú na báze čítať viac ...

Zrealizované projekty

V súčasnosti je zber batérií a akumulátorov plne funkčný v dvoch administratívnych prevádzkach budov TOWER 115 a  J&T Banky v River House  v Bratislave. Prvé výsledky naznačujú, že zber má význam a preto ho v prípade čítať viac ...

/component/content/article/18 /component/content/article/46 /component/content/article/47 /component/content/article/48
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Prevádzkovateľwww.cenvis.sk

Zrealizované projekty

V súčasnosti je zber batérií a akumulátorov plne funkčný v dvoch administratívnych prevádzkach budov TOWER 115 a  J&T Banky v River House  v Bratislave. Prvé výsledky naznačujú, že zber má význam a preto ho v prípade záujmu plánujeme rozširovať i do ďalších priestorov. 

Tower 115 

Batback v budove TOWER 115

Tower 115Zberné nádoby sú inštalované na jednotlivých poschodiach administratívnej časti budovy vo výťahovej lobby ako i vo verejných priestoroch (vestibul, chodby) dvoch obchodných podlaží budovy. Informovanosť o potrebe a význame zberu je zabezpečená prostredníctvom info tabúľ, ktoré tvoria súčasť každého zberného miesta.

Prvé výsledky zberu batérií v Toweri 115 ukázali, že od decembra minulého roku sa vyzbieralo 135 kg.

J&T Banka

Od júla 2012 sme spustili systém zberu batérií v priestoroch J&T Banky v Bratislavskom River House. Zamestnanci a návštevníci tejto administratívnej budovy budú môcť i sem odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory. Ktoré batérie sú a ktoré naopak nie sú vhodné na zber je možné vyčítať z info tabule, ktorá je umiestnená pri každej zbernej nádobe.